Rendement zonnepanelen

De opbrengst van de zonnepanelen kan wat verlaagd worden door een ongunstige hellingshoek of afwijking van het zuiden. Dan nog verlengt dit de terugverdientijd maar met enkele maanden. De grootste kostenbesparing op het zonnepanelen installatie is om de installatie zelf te doen of deels zelf te doen en zorgen dat er geen schaduw op de zonnepanelen valt of goed omgaan met schaduw.

Oplossingen voor rendement verlagers op zonnepanelen:

–           Schaduw; voorkom schaduw op zonnepanelen. Dit is de grootste rendementverlager. Een aantal oplossingen voor schaduw zijn;  micro-omvormers, omvormer met meerdere MPP Trackers of meerdere omvormers.

–           Afwijking van het zuiden; de afwijking van het zuiden hebben een kleine rendementsverlagingseffect op de zonnepanelen. Tussen een orientatie op het zuiden en een orientatie op het oosten of westen is het verschil in rendement nog geen 10%. Een verdere afwijking van het zuiden dan het oosten of westen is niet aan te raden. Vanaf dat moment is de rendementsverlaging wel enorm.

–           Afwijking van 30-35 graden hellingshoek; de afwijking van een ideale 30-35 graden hellingshoek heeft ook maar een klein rendementsverlagingseffect op de zonnepanelen. Tussen een hellingshoek van 30-35 graden en een hellingshoek tot aan 10 graden is het verschil in rendement nog geen 10%.

Hellingshoek en Orientatie vs Opbrengst

Hoogste rendement zonnepanelen met twee omvomers

Een andere reden voor twee omvormers is wanneer u geen nieuwe groep aan wilt leggen, dan kunt u simpelweg twee Mastervolt Soladin600 omvormers gebruiken. Op elke Soladin600 omvormer kunnen 3 panelen van bijvoorbeeld 230 of 240 Watt aangesloten worden. U kunt dan dus bij 6 zonnepanelen, twee Soladin600 omvormers gebruiken en elke aansluiten op een aparte bestaande groep.

Hoogste rendement zonnepanelen werken met twee strings en MPP Trackers

Verschillende zonnepanelen, dan verschillende strings of omvormers voor hoogste rendement:

Wanneer er verschillende type zonnepanelen (bijvoorbeeld met verschillende wattages of verschillende zonnecellen) geinstalleerd worden, is het beter deze per type apart op een omvormer of op verschillende MPP Trackers aan te sluiten.

Verschillende zonnepanelen, dan verschillende strings of omvormers voor hoogste rendement:

Om twee strings (een string zijn een aantal aan elkaar gekoppelde zonnepanelen) op een omvormer aan te sluiten, dienen de strings een minimaal aantal zonnepanelen te hebben. Dit kan via verschillende software programma’s berekend worden. Kunt u niet aan het minimaal aantal zonnepanelen voor de string komen, neem dan twee omvormers. U kunt bijvoorbeeld voor twee zonnepanelen micro-omvormers nemen of een Mastervolt Soladin600 omvormer.

Hoogste rendement zonnepanelen zonder schaduwvorming

Een andere reden om meerdere omvormers of verschillende strings (een rij aan elkaar gesloten zonnepanelen) te gebruiken is wanneer er schaduwvorming op een gedeelte van de zonnepanelen installatie onstaat. U kunt dan de zonnepanelen welke de schaduw krijgen op een aparte string (en aparte MPP Tracker) aan elkaar schakelen en de zonnepanelen die geen last van schaduw hebben ook als een aparte groep aan elkaar schakelen, waarna elke groep op een aparte MPP Tracker van de omvormer gaat. De ‘schaduwgroep’ zonnepanelen moeten wel een minimaal aantal zonnepanelen hebben om op de MPP Tracker waar het op aangesloten wordt op te kunnen starten. Wanneer het minimaal aantal zonnepanelen niet aangesloten wordt, is er te weinig voltage en start de MPP Tracker niet op.

Is dat geval, kan de string met de minste zonnepanelen op een kleinere omvormer zoals een Mastervolt Soladin600 omvormer.

Hoogste rendement zonnepanelen bij hellingshoek 30-35 graden

De ideale hellingshoek van de zonnepanelen is 30-35 graden. Wanneer de zonnepanelen onder grote verschillende hoeken (graden) geplaatst worden, doordat de ene opstelling bijvoorbeeld op 45 graden staat en de andere op 15 graden, is het beter om de groep op 15 graden aan elkaar te koppelen en op een aparte MPP Tracker van dezelfde omvormer te zetten en hetzelfde te doen voor de 45 graden opstelling. Elke string zonnepanelen moet wel een minimaal aantal zonnepanelen hebben om op de MPP Tracker waar het op aangesloten wordt op te kunnen starten. Wanneer het minimaal aantal zonnepanelen niet aangesloten wordt, is er te weinig voltage en start de MPP Tracker niet op.

Is dat geval, kan de string met de minste zonnepanelen beter apart aangesloten worden op een kleinere omvormer zoals een Mastervolt Soladin600 omvormer.

Hoogste rendement zonnepanelen door orientatie op het zuiden en iets richting oosten

Ook de azimut/orientatie van de panelen is van belang. De beste opstelling is op het zuiden, met een hele kleine afwijking op het oosten (omdat de panelen koud zijn van de nacht ervoor en ’s ochtend de eerste zonnestralen ontvangen; het beste is koudere panelen en zonlicht). Zonnepanelen verliezen rendement wanneer deze opwarmen. Dus een kleine orientatie naar het westen zorgt wel voor namiddag zonlicht, maar dan zijn de zonnepanelen wel heel de dag opgewarmd en leveren minder rendement.
Hebben verschillende zonnepanelen opstellingen een verschil in orientatie (bijvoorbeeld één opstelling op het oosten en de ander op het westen) dan kunnen er beter aparte strings, waarbij de strings op aparte MPP Trackers worden aangesloten, of er kunnen beter twee omvormers gebruikt worden per opstelling. Dan kan verschillen van twee enkelfase omvormers, wat niet aan te raden is omdat er dan twee aparte groepen aangesloten moeten worden, wat duurder is. Het beste is dan een aparte omvormer te gebruiken welke geen aparte groep nodig heeft, zoals een Mastervolt Soladin600 omvormer.

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]