Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Als u een bedrag tussen € 2.301 en € 306.931 investeert in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Tabel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.248 28%
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
meer dan € 306.931 0%

 

Voor sommige investeringen hebt u geen recht op investeringsaftrek. Het gaat dan om:

  • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen
  • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland
  • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450 per stuk kosten
  • transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld bv’s en nv’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een bv en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de bv, dan heeft de bv geen recht op investeringsaftrek.

Desinvesteringsbijtelling

Hebt u bedrijfsmiddelen vervreemd (onder andere verkocht of geschonken) waarvoor u in vorige jaren investeringsaftrek hebt toegepast? Dan kan het zijn dat u een deel van die aftrek moet terugbetalen. Dit gebeurt via de desinvesteringsbijtelling. U bent verplicht een deel van de aftrek terug te betalen als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet:

  • U verkoopt of schenkt de bedrijfsmiddelen binnen 5 jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u de investering deed.
  • De waarde van die bedrijfsmiddelen is gezamenlijk hoger dan € 2.300.

Het bedrag van de desinvesteringsbijtelling is afhankelijk van het bedrag waarvoor u het bedrijfsmiddel hebt vervreemd. De bijtelling is echter nooit hoger dan het bedrag van de eerder gekregen aftrek. Neem voor het bedrag dat u moet bijtellen hetzelfde percentage dat u bij de eerdere investeringsaftrek hebt toegepast.

 

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]