Zonnepanelen opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering

Zonnepanelen hebben mogelijk een garantieverlenging, daarnaast raden wij onze klanten ook aan om een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering te hebben, voordat de zonnepalen geplaatst worden. Informeer uw verzekeringen voordat de zonnepanelen geïnstalleerd worden. Mocht er tijdens de installatie, indien u dit zelf doet, wat gebeuren dan heeft in ieder geval zekerheid.

Normaal gesproken hoeft u niets extra te betalen bij de opstal en aansprakelijkheidsverzekering (wanneer u beiden al heeft), voor het meeverzekeren van de zonnepanelen. Deze worden opgenomen in de totale verzekerde waarde. U moet het wel even melden bij uw verzekeringsmaatschappij. In sommige gevallen betaalt u enkele euro’s meer per jaar. In enkele gevallen betaalt u een minimaal bedrag van onder de Euro tot enkele Euro’s per jaar om de zonnepanelen mee te verzekeren.

Wilt u dat Thyser uw verzekering naloopt of u de beste verzekeringsdeal betreffende uw opstal-en aansprakelijkheidsverzekering. Neem dan contact op. Thyser werkt samen met een derde instantie welke verzekeringen probeert te verbeteren door met dezelfde voorwaarden een goedkopere verzekering te verkrijgen op no cure no pay basis.

Zonnepanelen zijn al goed verzekerd door een aansprakelijkheidsverzekering en een opstalverzekering. Daarnaast zijn de garanties van de zonnepanelen, de omvormer, het installatiemateriaal en op de arbeid ook al goed dekkende garanties voor de waarde van uw investering.

Bekijk de voorwaarden van uw huidige opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering en bekijk of informeer bij uw verzekeraar waar de zonnepanelen allemaal tegen verzekerd zijn. Een aantal verzekeringen verzekeren ook al tegen rampen, overstromingen, etc. Normaal gesproken bent u tegen brand, hagel, bliksem, etc verzekerd. Informeer dus goed bij uw verzekeraar.

Heeft u het gevoel dat u nog niet voldoende verzekerd bent, dan kunt u altijd nog een gespecialiseerd verzekering afsluiten voor zonnepanelen.

Zonnepanelen verzekeren

Mocht u de zonnepanelen zelf nog extra willen verzekeren, dan kan dat. Thyser biedt in samenwerking met een derde instantie een verzekering aan voor zonnepanelen. Al is in onze mening een garantieverlenging van de arbeid al voldoende, met eventueel een onderhoudscontract hierbij. Daarnaast dekken een opstalverzekering en aansprakelijkheidsverzekering al heel veel.

De zonnepanelen verzekering heeft de volgende voorwaarden:

– Een All Risk dekking voor zonnestroominstallaties tot € 250.000,00;

– Enkele voorbeelden van de dekking; vandalisme, diefstal (ook zonder braakschade), hagelschade, bliksem, overspanning, aardbeving, wind, storm, windstormen met snelheden boven de 119 km per uur, overstroming en brand;

– Reparatiekosten (arbeid en transport) zijn meeverzekerd;

– De vergoeding bedraagt de nieuwwaarde op het moment van de schade met als maximum de oorspronkelijke aanschafwaarde;

– Een eigen risico van € 125,00 per gebeurtenis;

– Alle kosten zijn geïndexeerd;

– Geen afschrijving;

Aanvullende dekkingen zoals:

 • Dekking van productieverlies bij schade als gevolg van een van buitenkomend onheil en diefstal;
 • Vergoeding start na 4 wachtdagen;
 • Dagvergoeding gedurende maximaal een periode van 26 opeenvolgende weken;
 • Een dagvergoeding per KiloWattPiek (kWp) geïnstalleerd vermogen:
  • € 2,50 (1 april – 30 september);
  • € 1,50 (1 oktober – 31 maart).

Kosten verzekering zonnepanelen:

 1. Premie 2,25‰ (0,225%) per jaar over het totale factuurbedrag, inclusief installatiekosten en BTW, indien BTW niet verrekenbaar;
 2. Premie is exclusief poliskosten + assurantiebelasting;
 3. Per polis geldt een minimumpremie van € 45,00 per jaar;
 4. Uitgesloten van dekking zijn o.a. terrorisme, atoomkernreacties, opzet en slijtage;
 5. Jaarlijkse premiebetaling, na het eerste jaar maandelijks opzegbaar;
 6. Maximaal gedurende 25 jaar verzekerbaar vanaf installatiedatum;
 7. Primaire dekking, er wordt niet gekeken of de schade kan worden verhaald op een andere verzekering.

Installaties welke door de verzekeringnemer zelf zijn geïnstalleerd en aangesloten zijn uitgesloten van dekking tenzij een gekwalificeerde installateur na beproeving en keuring schriftelijk verklaart dat de PV-installatie goed gemonteerd en aangesloten is.

[Totaal: 0    Gemiddelde: 0/5]