Subsidie/BTW zonnepanelen (Particulieren)


Landelijke aankoopsubsidie op zonnepanelen is er al sinds 2013 niet meer. Maar sommige gemeentes hebben eigen regelingen. Op www.energiesubsidiewijzer.nl staat altijd een actueel overzicht van gemeentelijke regelingen.
Maar de BTW teruggave geldt nog wel, waarbij particulieren op de volledige investering de 21% BTW terug kunnen vragen.
Nadat uw PV-installatie door Thyser B.V. is uitgevoerd krijgt u een duidelijk stappenplan en Q&A toegestuurd hoe u de BTW bij de belastingdienst terug kan vragen. Hieronder staat in grote lijnen het stappenplan.

BTW op zonnepanelen terugvragen
Als je als particulier zonnepanelen aanschaft, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Als u zonnepanelen heeft en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de omzetbelasting (btw). U hoeft zich echter niet in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Er zijn op internet allerlei bedrijfjes die aanbieden om de teruggave voor 100 tot 150 euro te regelen, maar het terugvragen van de btw is zo eenvoudig, dat je dit goed zelf kunt doen. Hieronder leest u hoe u in eenvoudige stappen de belasting terug kan vragen.

Doe je niets? Dat mag, maar dan krijg je ook niets terug
In theorie moet iedereen die zonnepanelen aanschaft elk kwartaal btw-aangifte doen. Maar als je je niet aanmeldt als ondernemer krijg je van de Belastingdienst automatisch ontheffing van btw-aangifte op grond van een regeling voor 'kleine ondernemers'. In de praktijk vallen alle particulieren onder deze regeling. Nietsdoen heeft echter ook een nadeel: je kan dan geen btw over de aanschaf en installatie terugvragen. 

Wél btw terugvragen? Volg het stappenplan hieronder
Wil je wél je btw terugvragen en ben je nog geen ondernemer? Dan moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst en btw-aangifte doen over het jaar waarin je de zonnepanelen hebt gekocht.  Op het aanmeldformulier kun je (bij vraag 3) meteen ontheffing aanvragen voor de volgende kalenderjaren. Je hoeft dan maar één jaar btw-aangifte te doen, de jaren erna ben je vrijgesteld.

Stap 1: Formulier invullen: 'Opgaaf startende ondernemer'
Formeel ben je ondernemer vanaf het moment waarop je begint met stroom leveren aan het netwerk, dus vanaf de installatiedatum. Als je de btw op jouw zonnepanelen wilt terugvragen, moet je jezelf aanmelden als ondernemer bij de Belastingdienst.

Let op: de energierekening moet wel op uw naam staan.
Je moet de aanmelding doen binnen een maand na afloop van het kwartaal waarin je de panelen hebt gekocht. Aanmelden voordat de panelen worden geïnstalleerd mag ook. Je kunt het formulier 'Opgaaf zonnepaneelhouders' gebruiken.. Let op: door een recente wijziging (december 2018) moet de BTW op de aanschaf van zonnepanelen binnen 6 maanden na aanschaf (installatie/factuurdatum) uiterlijk worden ingediend.

Stap 2: Reactie van de Belastingdienst
Binnen 5 werkdagen nadat de Belastingdienst jouw aanmeldingsformulier heeft ontvangen, krijg je een brief van de Belastingdienst (de zogenoemde ´vaststelling´). Normaal gesproken zal de Belastingdienst hierin bevestigen dat je als ondernemer bent aangemerkt en jou in dezelfde brief een btw-nummer sturen. Weer 5 dagen later ontvang je per brief jouw inlognaam om digitaal btw-aangifte te doen. Weer enkele dagen later ontvang je je wachtwoord om digitaal jouw btw-aangifte te doen.

Stap 3: Btw-aangifte in het jaar van aankoop
Vanaf het moment dat je ondernemer bent, moet je ieder kwartaal digitaal btw-aangifte doen, tot je van de Belastingdienst verneemt dat je ontheffing hebt gekregen van de verplichting tot btw-aangifte (je kunt daar al om vragen via het formulier in Stap 1). NB: misschien wil de Belastingdienst dat je de eerste btw-aangifte op papier doet. Je ontvangt dan per post het formulier 'Aangifte omzetbelasting’.

Subsidie zonnepanelen (Zakelijk)


De overheid vind het belangrijk dat er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen. Anders worden de klimaat doelstellingen van 2020 nooit gehaald. Deze doelstelling houdt in dat in 2020 van de energiebronnen die er zijn 16% duurzaam moet zijn.
Kies je voor een zakelijke subsidie dan krijg je vrijwel standaard te maken met een extra fiscale aftrek. De onderneming zal dus winst moeten maken (of inkomen moeten hebben). Een subsidie is namelijk totaal niet relevant op het moment dat een onderneming verlies lijdt. De hoogte van een subsidie is dus afhankelijk van de belastingdruk van de onderneming en of uw verliezen in de toekomst nog mag verrekenen.

Dit zijn de belangrijkste mogelijkheden voor een zakelijke gebruiker:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
In Nederland wordt er gebruik gemaakt van de investerings aftrek. In de zonnepanelen wereld kan KIA hiervoor worden toegepast. De KIA is in het leven geroepen om het investeren in bedrijfsmiddelen te stimuleren. Door middel van deze regeling kunt u tot maximaal 28% van uw investering in zonnepanelen extra aftrekken van uw winst. De hoogte van deze aftrek is volledig afhankelijk van de andere investeringen die u heeft gedaan in het jaar waarin je de zonnepanelen hebt aangeschaft.

Energie-Investeringsaftrek (EIA)
Investeert u als bedrijf in energiezuinige technieken en duurzame energie zoals zonnepanelen? Dan kunt u gebruik maken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen. De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (specifiek) én voor maatwerkinvesteringen (generiek) die een forse energiebesparing opleveren. Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving.
SDE+ subsidie voor grotere projecten
Jaarlijks worden er interessante subsidies verstrekt op basis van de hoeveelheid hernieuwbare energie die wordt opgewekt. Dit is vooral interessant voor non-profit bedrijven omdat het gaat over wat grotere projecten. Denk hierbij aan 15.000 wp, dit zijn circa 60 zonnepanelen. De overheid vergoedt hier het verschil tussen de kosten van grijze en groene stroom.

Voor meer informatie omtrent subsidies verwijzen wij u graag naar de website Subsidie-Zonnepaneel2020.nl